Phyllis Krystal

Phyllis Krystal je psihoterapevtka, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja začela raziskovati in razvijati lastno psihoterapevtsko metodo.

Phyllis Krystal

Phyllis Krystal se je rodila leta 1914 v Londonu v Angliji. Po diplomi je tri leta učila na srednji šoli in nato odšla v Ameriko. Poročila se je z odvetnikom Sidneyjem Krystalom, s katerim sta dobila dve hčeri. V času, ki sta ga preživela skupaj, sta veliko sta potovala po svetu. Mož ji je umrl leta 1993. Leta 2004 se je pri svojih 91 letih preselila v München, leta 2008 v Švico, od tam pa v London. V Londonu je 10. decembra 2016 v visoki starosti 102 leti mirno zapustila svoje zemeljsko telo.

Phyllis Krystal je raziskovala različna duhovna učenja in iskala odgovore na svoja globlja bivanjska vprašanja. V poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja pa sta s prijateljico prišli na idejo, da bi zavestno vzpostavljali stik z notranjo modrostjo. Običajno so se utrinki uvidov in jasnih sanj pojavljali občasno, nepredvidljivo. Navadno šele takrat, ko sta bili že obupani in se je zdelo, da sta izčrpali razumske rešitve. Nikomur nista povedali za svoj eksperiment. Postopno sta ob rednem in zavestnem posvetovanju s HC – višjo zavestjo, kakor sta imenovali ta vir modrosti, razvili metodo, ki vključuje delo s simboli v budnem sanjanju. Na začetku sta metodo uporabljali le zase. Ker sta ljudem vzbudili zanimanje s pozitivnimi spremembami, so ju začeli spraševati, kaj počneta. Tako se je metoda začela širiti med ljudi. Izkazalo se je, da ta tehnika lahko pomaga vsem, ki se želijo osvoboditi zunanjih oblik varnosti in nadzora, da se lažje prepustijo notranjemu vodstvu.

Phyllis Krystal je desetletja potovala po svetu, predavala in vodila izobraževanja ter delavnice, da je lahko delila metodo z vsemi, ki so jo potrebovali. Zanimanje je preseglo okvire delavnic, zato se je odločila, da bo svoja duhovna spoznanja zapisala v knjižni obliki. Leta 1982 izšla njena prva knjiga o metodi Odstranjevanje vezi, ki omejujejo. Naslednja Odstranjevanje nadaljnjih vezi, je bila izdana leta 1990. Istega leta pa je izšel tudi priročnik z vsemi koraki za izvajanje vaj, ki so opisane v predhodnih knjigah. V knjigi Sai Baba – odločilna izkušnja je opisala svojo izkušnjo z indijskim učiteljem. Sledile so še knjige Obvladovanje nemirnega umaPonovno povezovanje energije ljubezniOdstranjevanje karmičnih vezi. Izšle sta tudi dve drobnejši knjižici, Zahvalimo se bogu in Program omejevanja želja. Knjige so prevedene tudi v slovenščino. Najdete jih v knjigarnah in vseh knjižnicah.